top of page
trynumber1.jpg

LN 719
Sankt Henrik

Sankt Henriks logo

Frimurarloge för män och kvinnor i Helsingfors

Logen Sankt Henrik vill vara ett varmt och öppet forum för mänsklig tillväxt till

nytta och glädje både för dig själv och för mänskligheten i stort. 

Är du beredd att lära känna dig själv bättre? Vill du söka sanningen ur din egen synvinkel? Önskar du verka i en trygg och tillitsfull gemenskap?

Vårt motto är

'Frihet, Jämlikhet och Broderskap'

De Urgamla
Mysterierna

Vi arbetar för andligt uppbyggande i broderlig anda i dagens värld. Logearbetet är fritt från religiösa eller filosofiska krav men vi förutsätter att du erkänner en kraft som är mäktigare än människan. Med rötter i gamla mysterier har dagens frimureri utvecklats via de medeltida katedralbyggarnas system. 

Trots att grunden är gammal lever mureriet intensivt i nuet.

rökelsekaret_edited.jpg
Svartvitt rutigt golv med altarfot
Vår
Frimurarloge

En diskuterande, accepterande och respekterande stämning tillåter var och en av oss att vara sig själv och växa i visdom, styrka och skönhet. Frimureriet hjälper oss att fostra oss själva i livets inre mening.

Genom ritualer, symboler och ceremonier förverkligar vi frimureriets syfte att göra alla delaktiga av mänskligt broderskap i frihet och jämlikhet. Ritualerna är de ramar inom vilka vi steg för steg uppnår allt större förståelse för livet. 

Vårt
Frimurararbete

Vårt arbete sker dels på månatliga möten den första söndagen i månaden och dels på studiemöten mellan dessa. Under studiemötena får du möjlighet att diskutera och tolka frimureriets symboler, ord och tecken.

 

Arbetet kommer också att bli en del av ditt vardagsliv. Allt frimurararbete baserar sig på dina personliga erfarenheter. Frimureriet ger dig verktyg att själv söka kunskap där den finns.

Timglas, ljusstake, rät vinkel och passare
LDH.png
Le Droit Humains logo

Sankt Henrik ingår i Den Internationella Frimurarorden för Män och Kvinnor, LE DROIT HUMAIN. Orden har sitt huvudsäte i Paris och verkar i 62 länder. Vart femte år samlas representanter från medlemsländerna för att besluta om Ordens verksamhet under de följande åren samt välja ett Högsta Råd för att förverkliga besluten.

Den  Finska Federationen inom LE DROIT HUMAIN verkar i Finland och Estland med sammanlagt 11 loger, två av dem i Estland. S:t Henrik är den enda svenskspråkiga logen inom Finska Federationen och den verkar i Helsingfors.

Vi tar gärna emot nya medlemmar, både män och kvinnor, som fyllt 18 år. Tag gärna kontakt om du känner en dragning till frimureriet och kan delta i verksamhet i Helsingfors första söndagen i månaden mellan september och maj samt i studiemöten mellan månadsmötena. Vi ger dig gärna närmare information och diskuterar ett eventuellt medlemskap med dig. Du avgör sedan om du vill lämna in en medlemsansökan.

 

Kontakta Kaj Nyqvist tel +358 40 050 1919

Eller fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig.

trynumber12.jpg
Kontakta oss gärna!

Tack för ditt meddelande!

bottom of page